Hiiumaa kaljase ehitamine
Kroonika Webcam Hiiumaa purjelaevanduse ajalugu Halulaeva joonised. 3D Pood Meediakajastused Viited LESTALAEV
 
. . .
 

 
 

 

Projekt RECORDI

Recall coastal heritage for rural entrepreneurship

Ranniku kultuuripärandi taaselustamine maaettevõtluses

Erasmus+ strateegiline koostöö täiskasvanuhariduse valdkonnas

Projekti üldine eesmärk: ranniku äärealade elu- ja majanduskeskkonna parandamine läbi kultuuripärandi süvakasutuse ökoturismi ettevõtluses.

Projekti vahetu eesmärk: kultuuripärandipõhise ökoturismi õppekava ja õppematerjalide valmimine

Mis on ranniku kultuuripärand? Rannikul elamise oskused, mida on kujundanud kogukonnas ja mida kantakse põlvest põlve, nagu kombed, võtted, esemed, kunstiline väljendus ja väärtused. Sisaldab nii ainelist kui vaimset pärandit. Pärand, mida käsitletakse projektis RECORDI, on:

 • mereline pärand, purjelaevandus- ja ehitus, traditsioonid;
 • ranniku oskused ja käsitöö, nagu tõrvapõletamine, kalandus;
 • ranniku toidutraditsioonid, merega seotud kokandus, kohaliku toidu väärtustamine;
 • lood, legendid, laulud ja kombed.

Mis on ökoturism? Turismi vorm suhteliselt kahjustamata maapiirkondades, mis on vähese koormusega, haridusliku suunaga, kultuurilist komponenti sisaldav ja kohalikku kogukonda austav, kohalikku majandust otseselt toetav.

Projekt RECORDI toob kokku Läänemere ja Vahemere ranniku kogemused ning kujundab need täiskasvanuõppe õppekavaks koos täiendavate õppematerjalidega. Projekti sihtrühm on ökoturismi teenuseid pakkuvad maapiirkondade inimesed, kes soovivad saada süvateadmisi pärandkultuurist ja kasutada neid teadmisi oma teenuses, pakkudes külastajatele praktilisi, harivaid ja hariduslikke elamusi.

Projekti põhilised väljundid:

 • kultuuripärandipõhise ökoturismi õppekava, mida saab kasutada ka e-õppes;
 • õppematerjalidena kasutatavaad 7 lühi-videofilmi eri piirkondade parimatest praktikatest;
 • brošüür (digikujul), kus selgitatakse põhimõtteid, antakse soovitusi ja esitatakse parimad näited.

Projekti põhitegevused:

 • projektimeeskonna seminar-koosolekud metoodika ja väljundite väljatöötamiseks;
 • konverents projekti eesmärkide ja tulemuste levitamiseks;
 • moodustatakse õppijate testrühm, kellega koos projekti jooksul väljundeid katsetatakse ja viimistletakse;
 • testrühma õppeseminarid (5 päeva) erinevate pärandkultuuri ja ökoturismi oskuste õppimiseks.

Projekti jätkusuutlikkus:

Väljatöötatud õppekava leiab kasutamist Hiiumaa Ametikooli õppekavarühmades (äriteenuse, keskkonnakaitse, logistika, ehitus, aiandus) ja seda on võimalik pakkuda kasutamiseks ka teistes kutseõppeasutustes.

Projekti lisandväärtused:

 • rühm inimesi eri riikidest teevad koostööd ja kasutavad ranniku kultuuripärandi oskusi oma ökoturismi ettevõtluses, mis on praktilised, atraktiivsed, seikluslikud ning mitmekesistavad teenust;
 • säästva rannikumajanduse ja UNESCO programmi “Inimene ja Biosfäär” ja rohemajanduse põhimõtted on taasteadvustatud;
 • paraneb traditsioonilise kultuuriga seotud ranniku äärealade elukeskkond.

 

 

MTÜ Halulaev • Reg-nr 80300704 • Swedbank EE202200221048792146 • Pikk 24A, 92411 Kärdla, Hiiumaa • +372 504 9829 • halulaev@gmail.com