Laevad on puust ja mehed rauast
Hiiumaa kaljase ehitamine
Kroonika Dokumendid Hiiumaa purjelaevanduse ajalugu Halulaeva joonised. 3D Pood Meediakajastused Viited
 
   
 

 

Hiiumaa halulaev

Halulaev oli hiidlaste kõige levinum purjelaev.

Kahemastiline kahvelpurjestusega purjekas - kaljas - on Läänemere rannikusõiduks sobiv.

Endistel aegadel vedasid Hiiumaa laevad suurtesse linnadesse küttepuid, sellepärast hakatigi neid kutsuma halulaevadeks.

 

MTÜ Halulaev viib ellu projekti
Turvareelingu süsteemide ehitamine purjelaevadele HiiuIngel ja Lisette

abikõlbuliku maksumusega 10975 EUR

Hiidlaste Koostökogu

 

Projekt "Hiiumaa kui mereriigi maine turundamine"
Projekti rahaline maht 22386 EUR
Projekt keskendub merega seotud turismiteenuste loomisele ja arendamisele. Teenused baseeruvad ajaloolistel purjelaevadel HiiuIngel ja Lisette. Töötatakse välja ja testitakse erinevaid pakette mereturistidele: 1 tund merel, 2-4 tundi merel, 1-2 päeva merel koos toitlustamise ja ööbimisega jne. Pakett sisaldab olenevalt pikkusest meresõidu töötuba, toitlustamist, meregiidi teenust, merepääste koolitust. Koostatakse teenustepakett talvehooajaks: tegevused sadamates, päästeõppused talvetingimustes, kultuuriprogramm ja looduse tundmaõppimine. Ühtlasi koolitatakse meeskondi ja meregiide: mereohutus, merele sobilikud õppekavad, meretraditsiooni edastamine, toitlustuse kultuurilised eripärad merel ja toiduhügieen ning seadusandlus. Turundustegevused toimuvad vastavalt turundusplaaniga, mis projekti käigus luuakse.

Projekt "Halulaeva tehnosüsteemide ost ja paigaldus"
Projekti kogumaksumus: 34943,87 EUR
Meie laevaehitus on jõudmas faasi, kus tuleb hulgaliselt osta asju ning need laeva külge paigutada. Asjade täielik nimekiri on pikk, koosneb agregaatide ja sõlmede loetelust ning tehnilistest terminitest. Ühiseks nimetajaks on aga see, et tegemist on asjadega, mida ise teha ei saa. Need on seadmed, mis teevad laevast MEREKÕLBULIKU aluse.

Projekt "Ühistegevus Hiiumaa traditsioonilise purjelaeva ehitamisel"
Projekti kogumaksumus: 22324,50 EUR
Projekti käigus elluviidavad tegevused:
- Eesti vanalaevnike õppepäevad halulaeva ehitamise näitel, koostöös Eesti Ajalooliste Laevade Seltsiga;
- konsultatsioonid laeva päästevarustuse soetamiseks ja päästeplaani koostamine, koostöös Hiiumaa Vabatahtliku Merepääste Seltsiga;
- looduslike immutus- ja viimistlusvahendite valmistamine koostöös MTÜga Ajaloolised Võtted;
- puulaeva ehitamise õpitoad Suursadamas ning laevadel HiiuIngel ja Lisette. Ühistegevuslike õpitubade käigus keskendutakse traditsioonilisele laevaehitusele. Lisaks saadakse kollektiivseid oskusi puulaeva hooldamisest ning üliolulistest ohutu meresõidu nõuetest. Koondunud teadmus ongi käesoleva projektioleva projekti olulisim tulemus, iseäranis hinnatav, et see realiseerub elavas kulutuuripärandi objektis.
Õpitubade sisuks on erinevad puutööd:
1. Laevakere immutused ja lõppviimistlus;
2. Propulsiivsüsteemi paigaldus: puutööd, masinaruumi ehitus ja viimistlus;
3. Valeparda ja reelingusüsteemi ehitus;
4. Tekiehitiste, illuminaatorite ja luukide valmistamine;
5. Ruhvi, trümmi ja vöörpiigi viimistlustööd;
6. Puutööd laevasüsteemide ankrusüsteem,otste kinnitussüsteem, vee- ja fekaalisüsteem, roolisüsteem, ventilatsioonisüsteem installeerimiseks;
7. Treitööd naaglite, plokkide ja rooliratta valmistamiseks;
8. Laevateki ja tekiehitiste viimistlustööd;
9. Puidust laevakere hooajalised hooldustööd p/l Lisette baasil.

 

Euroopa Kalandusfondi toetatud projekt
Navigatsiooni-, side-, ja ohutusvahendid Halulaevale kogusummas 24046 EUR
viitenr. 833017390342

             Erasmus+               RECORDI        
Hiidlaste KoostöökoguTallinna SadamWürth
Rahvakultuuri Keskus              Eesti KultuurkapitalKärdla linnRMK
 

MTÜ Halulaev • Reg-nr 80300704 • Swedbank EE202200221048792146 • Pikk 24A, 92411 Kärdla, Hiiumaa • +372 504 9829 • halulaev@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker
In English